Integritetspolicy

§ 1 SAMTYCKE TILL INSAMLING AV UPPGIFTER
När du kontaktar oss samt beställer från oss samtycker du till att vi behandlar uppgifter såsom företag, för- och efternamn, e-postadress, adress och telefonnummer i vårt affärssystem.

§ 2 UPPGIFTER I AFFÄRSRELATION
Vi samlar in och lagrar uppgifter om de företag och de kontaktpersoner som vi har en affärsmässig relation till. Syftet är att vi på ett enkelt och korrekt sätt ska kunna upprätthålla vår gemensamma affärsrelation. Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

Våra affärspartners och leverantörer: som betal- och fraktbolag behandlar också din personliga information från vår webbplats när du genomför köp hos oss. Dessa ansvarar själva för sin behandling av uppgifter.

§ 3 UPPGIFTER I MARKNADSFÖRINGSSYFTE
I marknadsföringssyfte för vi register över potentiella kunder för att kunna nå ut till fler med våra produkter och tjänster.
Vi säljer eller delar iinte dina uppgifter vidare.
Vi lagrar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

§ 4 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER
Enligt GDPR har varje enskild person rättigheter:
• Rätt till tillgång till personuppgifter samt information om hur vi behandlar dina personuppgifter
• Rätt till rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
• Rätt till radering av uppgifter under särskilda förhållanden, exempelvis när det inte finns något skäl eller rättslig grund för behandlingen.
• Rätt till begränsning av behandling om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt.
• Rätt att göra invändningar mot vår behandling av dina uppgifter.

Kontakta oss gärna angående frågor kring vår integritetspolicy och hur du kan ta till vara på dina rättigheter.

Kontakt: info@eyecatch.se

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.


Archives